งานอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรฝึกอบรม : กระบวนการตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน (ตามกฎหมาย) สำหรับโรงงานควบคุมตามพระราชกฤฎีกา

 

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม :เทคนิคการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (ตามกฎหมาย) 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี้